Kloštrski večer 2016

IV. Kloštrski večer

IV. Kloštrski večer

Članice umetniške sekcije Graziosa smo v soboto, 19. Novembra 2016, organizirale in uspešno izvedle že IV. Kloštrski večer – večer historične glasbe in plesov. Občinstvu smo se predstavile s Playfordovimi historičnimi plesi (Holl in the Wall, Daphne, Argeers, Adson´s Saraband), s pevskimi in glasbenimi točkami (W. A. Mozart: duet grofice in Suzane iz Figarove svatbe: Sul´aria in Se nel bel, s klavirsko spremljavo ter nastop harfistke) ter besedno - plesnim kolažem (Grahov branl, recital pesmi Pivska iz Carmine Burane, Petit Vriens). K sodelovanju smo povebile plesno sekcijo Pellegrino, viteško sekcijo, bobnarja, KD Lonca iz Škofje Loke in goste iz tujine – Bluot zi Bluoda. Prireditev smo povezovale z besedili iz Carmine Burane in zaključile s skupnim plesom vseh nastopajočih – Turdionom.
Kloštrski večer postaja osrednja prireditev naše sekcije. Z njo želimo povezati historične skupine domačega društva in društev doma in v tujini. Glede na lepoto in preteklost Minoritskega samostana nam to zagotovo uspeva.
Hvala, da ste bili z nami.
Članice umetniške sekcije Graziosa