Priznanje Zveze kulturnih društev Ptuj Pellegrini

Na slovesnosti ob kulturnem prazniku so podelili priznanje Zveze kulturnih društev Ptuj za leto 2016 naši skupini Pellegrina. V obrazložitvi so napisali:
Skupina Pellegrina je bila ustanovljena leta 2006 in trenutno šteje 13 plesalk in plesalcev, ki jih združuje želja ohranjanja in negovanja zgodovinskih običajev Ptuja in Ptujskega gradu. Ohranjajo srednjeveško-renesančne plese in običaje srednjega veka.
Člani plesne sekcije sami poskrbijo za svoje oprave: pokrivala, obutev in nakit srednjega veka. Na leto imajo okrog 25 nastopov in več kot 120 ur vaj, saj se želijo čim bolj približati podobi, drži, poklonom, plesnim elementom iz obdobja, ki ga predstavljajo, to je 15. in 16. stoletje. Sodelujejo s plesno pedagoginjo, muzikologinjo Lidijo Podlesnik TomaŠIKOvo. Njihov program zajema dvoje različnih zvrsti plesov: branle ali kmečke plese preprostega ljudstva in grajske plese značilne za cesarske dvore.
Plesna skupina PELLEGRINA že desetletje sodeluje na vseh osrednjih prireditvah Društva Cesarsko-kraljevi Ptuj, kot so GRAJSKE IGRE, Srednjeveški otroški tabor na gradu, JURIJEVA TRŽNICA in KLOŠTRSKI VEČER. Septembra 2016 so ob 10. obletnici delovanja organizirali samostojno plesno-glasbeno predstavo PLES ZDRUŽUJE. Skupina sodeluje in se povezuje s podobnimi domačimi in tujimi skupinami, ki negujejo srednjeveško tradicijo.