DRUŠTVO
CESARSKO KRALJEVI PTUJ

V društvu se trudimo ohranjati zgodovinske običaje mesta in gradu na Ptuju. To uresničujemo z ustanavljanjem zgodovinskih skupin, z obnavljanjem in obujanjem zgodovinskih dogodkov in drugimi prireditvami.
Pomembna cilja sta raziskovalna dejavnost s področij kostumografije, srednjeveške zgodovine, kulinarike in tudi izobraževalna vloga, saj skozi tabore in delavnice pri mladih in starejših spodbujamo domovinsko pripadnost Ptuju. Kostumi in običaji datirajo v čas med 15. in 16. stoletjem.

Preberi več …

Ptuj 1681, G. M. Vischer

Če pogledamo kratko zgodovino srednjeveškega razvoja Ptuja, je bilo mesto od 8. stoletja v lasti salzburškega nadškofa s krajšimi prekinitvami madžarske zasedbe vse do leta 1555. Iz kratke časovne preglednice se vidi, da je bilo mesto urejeno tako, da je imelo lastno in avtonomno oblast, na vrhu katere je bil mestni sodnik in 12 članov mestnega sveta. V upravi so sodelovali še štirje četrtniki, izvoljeni iz štirih mestnih četrti.
Mesto je živelo svoje življenje, ki je bilo usmerjeno na trgovino in obrt, vsakodnevno življenje v okviru doma, cerkvenih zahtev in običajev skrb za reveže in izobraževanje. Mesto je samo skrbelo za obrambo mesta in varovanje pred požari. Sodna oblast je bila urejena tako, da je mestni sodnik razsojal vse delikte in je imel pravico do krvnega sodstva.
Grajsko življenje je potekalo po svojih tirnicah, nekoliko drugače od meščanskega.

Preberi več …

Desno: Led na Dravi, Franz Josef Felsner

Ptujske grajske igre

Ptujske grajske igre so ob gostovanjih in drugih majših dogodkih največja in osrednja prireditev društva Cesarsko-kraljevi Ptuj. Skupaj z društvi iz domovine in tujine v juniju na turnirskem prostoru ptujskega gradu obudimo stare običaje grajskega življenja.

Preberi več …

Zgodovinske skupine

Srce našega društva so zgodovinske skupine, v okviru katerih naši člani združujejo svoje interese in ustvarjajo na področjih, ki so jim najbolj blizu.

Preberi več …