Zgodovinske skupine

Z ustanavljanjem zgodovinskih skupin ohranjamo in pospešujemo zgodovinske običaje mesta in gradu na Ptuju.

Plesna skupina Pellegrina

Plesna skupina Pellegrina deluje od leta 2006. Člani plesne sekcije so ljubiteljski plesalci, ki si prizadevajo za obujanje evropskih plesov 15. in 16. stoletja, ohranjenih v zapisih iz tistega časa. Plesni repertoar zajema plese, ki jih je opisal francoski duhovnik Arbeau in se imenujejo branli, popularni pa so bili zlasti med preprostim ljudstvom. Prav tako plešejo angleške podeželske plese, ki jih je zbral John Playford in so jih plesali tudi na dvoru.

Preberi več …

Umetniška skupina Graziosa

V letu 2011 je bila ustanovljena umetniška sekcija Graziosa, ki se ukvarja z dvorno etiketo, srednjeveškimi dvornimi in kmečkimi plesi, glasbo in petjem. Ob tem pa še z lepopisjem, lutkarstvom, klesanjem kamna, slikarstvom in gledališkimi predstavami.

Preberi več …

Ptujski vitezi

Leta 2014 je bila ustanovljena skupina Ptujski vitezi, ki na svoji opremi nosi Jurijev križ, simbol mesta Ptuja. Vitezi bodo prikazovali sledeče redove: templjarski red, hospitalerski in teutonski ali nemški viteški red. Zaradi bližine kraja Velika Nedelja, ki je bila v lasti nemškega viteškega reda pa bomo prikazovali tudi t.i. tevtonski viteški red. Velika Nedelja je bila tudi prva tovrstna komenda na Slovenskem in med prvimi na celotnem nemškem prostoru takratnega cesarstva- tevtonski red jo je dobil v dar prav od Friderika III Ptujskega.