STATUT DRUŠTVA CKP

ZAPISNIKI SESTANKOV UPRAVNEGA ODBORA

S KLIKOM NA LINK SI LAHKO OGLEDATE ALI PRENESETE IZBRANI ZAPISNIK

ZAPISNIKI SKUPŠČIN DRUŠTVA

S KLIKOM NA LINK SI LAHKO OGLEDATE ALI PRENESETE IZBRANI ZAPISNIK